YouTubeに続々動画登場中

武器シリーズ

 シリーズ1:太刀取り1

​​​​    太刀取り2

             太刀取り3

             太刀合気

             杖合気

             杖取り

 シリーズ2:短刀取り1

             短刀取り2

​    短刀取り3

 シリーズ3:合気杖(自宅1)

    合気杖(自宅2)

             合気杖(3尺棒)

    槍と合気技

 シリーズ4居合と抜刀術と試し切り

             1 2 3

体術シリーズ

 シリーズ1:多人数掛け

​    合気上げ下げ​​​

 シリーズ2:腰投げ   

    合気道応用技1

             合気道応用技2

 シリーズ3:他流派交流

​   猿軍団VS合気道1

             (小猿・中猿編)

   猿軍団VS合気道2

             (ボス猿編)

   猿軍団VS合気道3

​    (ラスボス編)(5月掲載予定)

  シリーズ4:合気道基本と上級技

  1、座技呼吸法      2、半身半立ち技

  3、体の転換  4、小手返し

  5、一教   6、二教

      7、三教            8、四教

​  9、入り身投げ    

      10、回転投げ1      11、回転投げ2

  12、天地投げ1

  13、天地投げ2  

  14、四方投げ   15、呼吸投げ   

      16、両手取り技

  17、後手取り技  18、肩合気

  19、手を使わない合気道(体幹技)

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com