YouTubeに続々動画登場中

武器シリーズ

 シリーズ1:太刀取り1

​​​​    太刀取り2

             太刀取り3

             太刀合気

             杖合気

             杖取り

 シリーズ2:短刀取り1

             短刀取り2

​    短刀取り3

 シリーズ3:合気杖(自宅編1:19の杖、21の杖)

    合気杖(自宅編2 :25の杖)

    槍と合気技

体術シリーズ

 シリーズ1:多人数掛け

​    合気上げ下げ​​​

 シリーズ2:腰投げ   

    合気道応用技1

             合気道応用技2

 シリーズ3:他流派交流

​    猿軍団VS合気道1

              (小猿・中猿編)

    猿軍団VS合気道2

              (ボス猿編)

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com